Archives for toukokuu 2024

Jonathan Haidt: Ahdistunut sukupolvi

Jonathan Haidt: Ahdistunut sukupolvi

Tuli luettua Jonathan Haidtin teos Ahdistunut sukupolvi – Kuinka älypuhelimeen perustuva lapsuus on aiheuttanut mielenterveyden häiriöiden epidemian. Kirjan aliotsikosta huolimatta teoksessa käsitellään älypuhelinten vaikutuksen lisäksi paljon yhteiskunnassa tapahtunutta muutosta, joka on kieltojen muodossa vähentänyt nuorten itsenäistä toimintaa fyysisessä maailmassa. Päätin kirjata muutamia huomioita ja mahdollisia toimintatapoja lähinnä suomalaisten koulujen näkökulmasta. Kirjassa käsitellään koulujen lisäksi runsaasti esimerkiksi vanhempien roolia ongelman ratkaisussa.

Haidt esittelee kaksi erillistä ongelmaa kirjassaan ja vyöryttää suureen määrän todisteita tutkimusten muodossa osoittaakseen, että kyseiset muutokset ovat mielenterveyden epidemian pääasiallinen syy. Erilaisten kuvaajien ja vastaavien kautta esiteltyjen syy-yhteyksien sisäistämisen jälkeen vaikuttaisi helpommalta uskoa litteän maan teoriaan tai Yhdysvaltojen lavastaneen kuulennot kuin kieltää älypuhelinten kylvävän mielenterveysongelmia nuorille.

Karkeistaen voisi sanoa, että älypuhelimet ovat aiheuttaneet tytöille ja nuorille naisille ahdistusta ja vastaavasti liialliset kiellot pojille ja nuorille miehille elämän näköalattomuutta. Toki molemmat muutokset aiheuttavat ongelmia kaikille sukupuolille, mutta aihetta on helpompi käsitellä ja ymmärtää, kun jaottelun tekee tilastoissa raportoitujen sukupuolten mukaisesti. Molempiin taustatekijöihin on mahdollista vaikuttaa koulujen toimintatapoja ja järjestyssääntöjä muuttamalla, vaikka se ei kovin helppoa välttämättä ole nykyisen lainsäädännön rajoittaessa mahdollisia ratkaisuja.

Älypuhelimiin liittyen Haidt näkee tärkeimpänä ratkaisuna puhelinten poistamisen oppilailta koulupäivän ajaksi. Puhelimen käyttämisen kielto oppitunneilla ei ole tutkimusten mukaan riittävän tehokas keino, koska puhelin hallitsee oppilaiden ajatuksia myös tunneilla, jos viestit ja ilmoitukset pääsee tarkastamaan aina tuntien välissä. Lisäksi moni oppilas osaa käyttää puhelinta salaa myös oppitunneilla. Suomessa nykyinen lainsäädäntö ei valitettavasti mahdollista puhelimien keräämistä kaikilta oppilailta koko koulupäivän ajaksi. Oman näkemykseni mukaan kouluille on tarjolla kaksi erilaista tapaa ratkaista ongelma nykyisen lainsäädännön puitteissa.

Ensimmäinen vaihtoehto olisi, että puhelimet kerätään niiltä oppilailta, joiden vanhemmat sallivat keräämisen. Käytännössä aamulla oppilaat toisivat puhelimen sovittuun säilytyspaikkaan, jossa puhelimet olisivat turvassa tai ensimmäisen tunnin opettaja voisi kuljettaa puhelimet säilytykseen ensimmäisen välitunnin alkaessa. Viimeisen tunnin päätteeksi oppilaat saisivat puhelimet takaisin. Koska oppilaiden on monesti tarpeen sopia päivän aikana koulukyyteihin tai harrastuksiin liittyviä asioita huoltajien kanssa, voisi puolessa välissä päivää esimerkiksi ruokatunnin lopulla olla ajankohta, jolloin oppilas saa tarvittaessa soittaa tai viestitellä huoltajalle. Myös huoltaja tietäisi, että tuolloin yhteydenpito on mahdollista. Aina toki huoltaja saisi lapsen kiinni opettajien kautta, jos siihen ilmaantuisi tarve. Vapaaehtoisuuteen perustuvaa systeemiä ei olisi mielekästä toteuttaa, jos alle puolet huoltajista olisi valmiita antamaan luvan puhelinten keräämiseen heidän lapsiltaan. Ilman puhelinta olevat lapset eivät saisi joutua vähemmistönä kiusatuiksi ja muista oppilaista eristetyksi.

Toinen ratkaisu voisi olla järjestyssääntöjen kautta tuleva määräys, että puhelimet ovat repussa koko koulupäivän ajan. Jotta suurin osa noudattaisi sääntöä kuuliaisesti, pitäisi olla sovittuna selkeät sanktiot säännön rikkomisesta ja mahdolliset palkkiot luokille, joiden oppilaat noudattavat sääntöä. Säännön noudattamisen valvominen aiheuttaisi varsinkin alussa opettajille työtä, kun kaikki oppilaat eivät kuitenkaan tulisi sääntöä noudattamaan ilman kapinointia. Kouluissa on paljon muitakin sääntöjä, joita kaikki eivät täydellisesti noudata kuten vapettaminen, myöhästely tunneilta ja päähineiden pitämine sisätiloissa.

Jos koululla ei ole omia laitteita kaikille oppilaille, saattaa koulun kulttuuriin kuulua, että omia puhelimia käytetään usein tunneilla opettajan luvalla. Tuollaisesta toimintatavasta olisi hyvä pyrkiä eroon, jotta oppilaat eivät päätyisi noiden hetkien yhteydessä tarkistamaan saapuvia viestejä ja muita ilmoituksia.

Toinen kirjassa esiin nostettu muutos yhteiskunnassa liittyy kieltoihin, joiden vuoksi lapset eivät enää kehity luonnollisella tavalla monipuolisen leikin avulla. Käsittääkseni kieltojen aiheuttama ongelma ei ole yhtä suuri Suomessa verrattuna Yhdysvaltoihin. Silti Suomessakin samanlaista asennoitumista on ollut havaittavissa vaikkakin viivästettynä. Käytännössä huoltajat haluavat vahtia lapsiensa tekemistä fyysisessä maailmassa aiempaa enemmän ja on tullut tavaksi kieltää sellainen toiminta, jossa voisi sattua jotain. Samaan aikaan tarjolle on tullut virtuaalinen maailma, jossa lasten tekemistä ei juurikaan valvota.

Mitä hyötyä valvomattomasta leikistä on lapsille? Ihminen on niin sanotusti antihauras esine, joka vahvistuu rasituksesta ja pienistä kolhuista. Bakteereille altistuminen vahvistaa vastuskykyä. Fobiat heikkenevät, kun kohtaa monipuolisesti erilaisia hieman pelkoa aiheuttavia asioita. Jos lapsi kaatuu toisinaan ja putoaa myös välillä puusta turvalliselta korkeudelta, oppii lapsi kaatumaan ja putoamaan niin, ettei loukkaa itseään.

Mitä koulujen näkökulmasta on tapahtunut ja mitä koulut voisivat tehdä mahdollistaakseen lasten kehittymisen vahvemmaksi leikin avulla? Monesta koulun pihasta löytyy keinuja, joista hyppiminen on kielletty. Lumipalloja ei saa heittää edes seinään lumisodasta puhumattakaan. Yhdysvalloissa on lisäksi kielletty joidenkin pallopelien harrastaminen, jos aikuinen ei ole paikalla valvomassa. Toivottavasti Suomessa ei ole missään koulussa menty rajoittamisessa vielä tuolle tasolle.

Henkilökohtaisesti alakoulun ajalta on erittäin hyviä muistoja välitunneilla käydyistä lumisodista, joille oli omassa koulussani varattu erillinen alue, jonne ei kenenkään ollut pakko mennä. Oppilaat itse määrittelivät säännöt eikä mitään pahaa päässyt tapahtumaan. Mielestäni nykyäänkin lumisodan voisi kouluilla sallia, jos määritettäisiin selkeä alue ja ainoaksi säännöksi, että ketään ei saa heittää alle 10 metristä.

Jos keinuista hyppiminen, vuorenvalloitus ja lumisota koetaan liian vaarallisiksi, pitäisi pyrkiä luomaan muita puitteita, joissa lapset ja nuoret pääsevät kehittämään omaehtoista ja hauskaa tekemistä, jossa myös omia rajoja pääsisi jossain muodossa testaamaan. Varsinkin tilanteessa, jossa puhelimet saadaan kerättyä oppilaita pois, olisi tärkeää löytyä tilalle mielekästä tekemistä, jonka ohessa oppilaiden sosiaaliset suhteet paranisivat ja luottamus yhteistyöhön oppilaiden välillä paranisi.

Tällä hetkellä on kuulemma valmistelussa laki, jolla koulut voisivat paremmin puuttua puhelinten käyttöön kouluissa. Kyseisen lakipaketin pitäisi tulla voimaan elokuussa 2025, joten toivottavasti viimeistä silloin laki sallii puhelinten keräämisen kaikilta koulun oppilailta koko koulupäivän ajaksi. Silloin pitää vain kuntien tai koulujen uskaltaa sisällyttää tuo laki osaksi järjestyssääntöjä ja kehittää toimiva käytäntö puhelinten keräämiseen ja säilyttämiseen.

Haidtin kirjan lukemista voi lämpimästi suosittaa kaikille opettajille, huoltajille ja varsinkin puhelimiin liittyvää lakia suunnitteleville päättäjille. Melko paljon on vastaavan aihepiirin kirjoja ja tutkimuksia tullut luettua tai kuunneltua viime vuosina, mutta Ahdistunut sukupolvi vaikutti kokonaisuuteen toistaiseksi parhaalta ongelmakokonaisuuden niputtavalta kirjalta, joka tarjoaa runsaasti myös käytännön neuvoja ongelmien ratkaisuun.