Matematiikka: 6. kurssi – Yhtälöitä ja ympyröitä

Toisen kirjan viimeinen osa syventää yhtälöíden ratkaisemista ja opetellaan ympyröihin liittyviä laskuja.

1. Yhtälöiden kertausta

 • 00:00 : Esimerkit yhtälöistä: 3x + 5 = 23 ja 4x – 5 = 25
 • 05:16 : Esimerrki yhtälöstä: 2x + 3 = 5x + 18

2. Sulkeet yhtälössä

 • 00:00 : Esimerkki sulkeista yhtälössä: 6x – 3(x + 2) = 9
 • 03:22 : Esimerkki: (5x – 4) – (9x + 7) = 5
 • 06:21 : Esimerkki sanallisesta tehtävästä

3. Nimittäjä yhtälössä

 • 00:00 : Esimerkkejä yhtälöistä, joissa on nimittäjä.
 • 04:55 : Esimerkki sanallisesta tehtävästä

4. Suoraan verrannollisuus

 • 00:00 : Esimerkki perunoiden hinnan ja määrän verrannollisuudesta
 • 02:26 : Esimerkki verrannon muodostamisesta taulukon avulla ja yhtälön ratkaisu ristiin kertomalla

5. Verranto

 • 00:00 : Esimerkki verrannosta ja ristiin kertomisesta
 • 02:26 : Sanallinen esimerkki mittakaavasta
 • 05:54 : Esimerkki hankalamman verrannon ratkaisemisesta

6. Kääntäen verrannollisuus

 • 00:00 : Esimerkki nopeuden ja ajan kääntäen verrannollisuudesta
 • 03:08 : Sanallinen esimerkki leipurien määrän ajan riippuvuudesta

7. Neliöjuuri

 • 00:00 : Neliöjuuren esittely neliön pinta-alan kautta
 • 02:51 : Esimerkkejä neliöjuurten laskemisesta

8. Ympyrän kehän pituus

 • 00:00 : Ympyrän osiin liittyvät käsitteet
 • 02:05 : Pii ja esimerkit piin käyttämisestä kehän pituuden ja halkasijan laskemisessa

9. Ympyrän pinta-ala

 • 00:00 : Ympyrän pinta-alan kaava ja esimerkki pinta-alan laskemisesta
 • 02:37 : Esimerkki halkaisijan ratkaisemisesta ympyrän pinta-alasta

10. Sektorin pinta-ala ja kaaren pituus

 • 00:00 : Esimerkki yksinkertaisesta sektorin pinta-alan laskemisesta
 • 02:24 : Kaavat sektorin kaaren ja pinta-alan laskemiseen

11. Kehäkulma ja keskuskulma

 • 00:00 : Kehäkulman ja keskuskulman yhteys
 • 03:28 : Thalen lause

Comments are closed.