Matematiikka: 7. kurssi – Kolmioita ja suoria

7. kurssin sisältönä on pythagoraan lause ja sen soveltaminen sekä suora ja sen yhtälö.

1. Kolmioiden ominaisuuksia

 • 00:00 : Kolmioiden luokittelu
 • 03:03 : Kolmion pinta-ala

2. Pythagoraan lause

 • 00:00 : Pythagoraan lause
 • 02:41 : Esimerkki kuinka tarkastaa onko kolmio suorakulmainen

3. Kateetin ja hypotenuusan pituuden laskeminen

 • 00:00 : Esimerkki hypotenuusan pituuden laskemisesta
 • 03:11 : Esimerkki koordinaatistossa hypotenuusan pituuden laskemisesta
 • 06:24 : Esimerkki kateetin pituuden laskemisesta

4. Pyhagoraan lauseen soveltaminen

 • 00:00 : Esimerkki kolmion pinta-alan laskemisesta
 • 06:39 : Sanallinen tehtävä suorakulmioon liittyen

5. Riippuvuus koordinaatistossa

 • 00:00 : Suoraan verrannollisuus koordinaatistossa
 • 02:27 : Kääntäen verrannollisuus koordinaatistossa
 • 04:36 : Esimerkki kilohinnan kuvaamisesta koordinaatistossa

6. Suoran yhtälö

 • 00:00 : Suoran yhtälön päättely kuvaajasta taulukoimalla
 • 04:16 : Toinen esimerkki yhtälön päättelemisestä kuvaajasta ja tarkistaminen onko joku piste suoralla

7. Suoran piirtäminen

 • 00:00 : Esimerkit viiden eri suoran piirtämisestä koordinaatistoon: y = x- 2
 • 03:27 : y = -3x + 2
 • 06:05 : y = 5
 • 07:22 : x = -2
 • 08:13 : x + y = 4

8. Leikkauspisteitä

 • 00:00 : Esimerkki suorien leikkauspisteen ratkaisemisesta
 • 04:52 : Esimerkki koordinaatistoon muodostuvan kolmion pinta-alan laskemisesta

9. Kulmakerroin ja vakiotermi

 • 00:00 : Kulmakertoimen ja vakiotermin määritelmä
 • 01:58 : Suoran yhtälön päätteleminen kuvaajasta
 • 09:05 : Suoran piirtäminen kulmakertoimen ja vakiotermin avulla

Comments are closed.