Matematiikka: 2. kurssi – Kuvioiden geometriaa

7. luokan matematiikan toisessa osassa käsitellään geometrian peruskäsitteitä.

1. Erilaiset kulmat

 • 00:00 : Kulman osat ja kulman nimeäminen
 • 03:02 : Erilaiset kulmat

2. Kulman mittaaminen

 • 00:00 : Kulman mittaaminen
 • 03:38 : Esimerkki yli 180 asteen kulmasta

3. Kulman piirtäminen

 • 00:00 : Kulman piirtäminen
 • 03:57 : Esimerkki yli 180 asteen kulman piirtämisestä

4. Yhdensuuntaisuus ja kohtisuoruus

 • 00:00 : Yhdensuuntaisuuden määritelmä ja yhdensuuntaisten suorien piirtäminen
 • 02:57 : Kohtisuoruus ja suoran normaalin piirtäminen

5. Kohtisuoruus geometrisesti

 • 00:00 : Geometrinen piirtäminen
 • 02:38 : Pisteen kautta normaalin piirtäminen

6. Keskinormaali

 • 00:00 : Keskinormaali
 • 01:24 : Keskinormaalin piirtäminen
 • 04:05 : Keskinormaalin piirtäminen geometrisesti

7. Kulmanpuolittaja

 • 00:00 : Kulmanpuolittaja
 • 00:53 : Kulmanpuolittajan piirtäminen
 • 03:16 : Kulmanpuolittaja geometrisesti

8. Vieruskulmat ja ristikulmat

9. Samankohtaiset kulmat

 • 00:00 : Samankohtaisuuden määritelmä ja samankohtaisten kulmien tunnistaminen

10. Koordinaatisto

 • 00:00 : Koordinaatisto
 • 01:22 : Koordinaatiston pisteet
 • 03:48 : Pisteiden merkitseminen koordinaatistoon

11. Symmetria

 • 00:00 : Symmetria viivan suhteen ja peilaaminen
 • 05:01 : Symmetria-akselit
 • 09:05 : Pisteen suhteen peilaaminen ja symmetriakeskus

12. Nelikulmiot

 • 00:00 : Erilaiset nelikulmiot

13. Kolmiot

 • 00:00 : Erilaiset kolmiot

14. Nelikulmion piiri ja pinta-ala

 • 00:00 : Nelikulmion piirin ja pinta-alan määritelmä
 • 00:40 : Esimerkkilaskuja

15. Kolmion pinta-ala

 • 00:00 : Kolmion pinta-alan kaavan perustelu
 • 02:20 : Esimerkki kolmion pinta-alan laskemisesta

16. Monikulmiot

 • 00:00 : Monikulmion määritelmä ja tunnistaminen
 • 01:30 : Lävistäjä
 • 04:08 : Säännöllinen monikulmio

17. Yksikkömuunnokset

 • 00:00 : Pituuden yksikkömuunnokset
 • 07:11 : Pinta-alan yksikkömuunnokset

Comments are closed.