Matematiikka: 1. kurssi – Luvut ja laskutoimitukset

7. luokan matematiikan ensimmäisessä osassa käsitellään peruslaskutoimituksia kokonaisluvuilla ja murtoluvuilla. Lisäksi tutustutaan potenssimerkintään ja kerrataan prosentin käsitettä murtolukujen yhteydessä. Käytännön toteutuksessa osa on jaettu kahteen osaan ensimmäisen osan sisältäessä laskuja kokonaisluvuilla sekä potenssimerkinnän ja toinen osa sisältää murtolukujen peruslaskutoimitukset ja prosentin käsitteen.

1. Kertominen sekä jakaminen luvuilla 10, 100 ja 1000:

 • 00:00 : Kymmenellä, sadalla ja tuhannella kertominen sekä jakaminen.
 • 05:57 : Esimerkkejä pituusmitoista

2. Desimaaliluvut ja pyöristäminen:

 • 00:00 : Kymmenjärjestelmän kokonaisosat ja desimaaliosat
 • 01:29 : Esimerkkejä desimaaliosien lisäämisestä
 • 03:20 : Pyöristäminen

3. Lukusuora ja vastaluku

4. Yhteen- ja vähennyslasku

5. Kerto- ja jakolasku

 • 00:00 : Kertolasku
 • 04:00 : Kertolaskun etumerkkisääntö
 • 05:02 : Jakolasku
 • 06:40 : Jakolaskun etumerkkisääntö

6. Potenssi

 • 00:00 : Potenssin määritelmä
 • 00:52 : Esimerkkejä potenssimerkinnästä
 • 05:06 : Potenssin etumerkin sääntö
 • 06:36 : Neliö ja kuutio

7. Laskujärjestys

 • 00:00 : Kerto-, jako-, yhteen- ja vähennyslaskun laskujärjestys
 • 02:14 : Potenssilaskujen laskujärjestys

8. Jaollisuus ja alkuluvut

9. Murtoluvut

 • 00:00 : Murtoluvut: osoittaja, nimittäjä, laventaminen ja supistaminen
 • 03:52 : Sekaluvut: muuntaminen murtoluvuksi

10. Murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku

 • 00:00 : Ohje murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskuun
 • 01:13 : Esimerkkejä

11. Murtolukujen kertolasku

 • 00:00 : Murtolukujen kertolaskun ohje
 • 00:28 : Esimerkkejä

12. Murtolukujen jakolasku

 • 00:00 : Käänteisluku
 • 00:33 : Esimerkkejä käänteisluvuista
 • 01:34 : Ohje murtolukujen jakolaskuun
 • 02:15 : Esimerkkejä murtolukujen jakolaskuista

13. Prosentti

 • 00:00 : Prosentin käsite
 • 00:53 : Murtolukujen, prosenttien ja desimaalilukujen muuntamista toisikseen

Comments are closed.