Matematiikka: 4. kurssi – Prosenttilaskentaa ja tilastoja

Yläkoulun matematiikan neljäs kurssi käsittelee prosenttilaskentaa, tilastoja ja todennäköisyyksiä.

1. Prosentti

 • 00:00 : Prosentin määritelmä
 • 02:11 : Esimerkki montako prosenttia luku on toisesta luvusta
 • 04:36 : Esimerkki: Montako prosenttia luku 23 on luvusta 83?
 • 07:24 : Esimerkki: 6 tuntia koulua päivässä. Kuinka monta prosenttia koulussa vietetään viikosta?

2. Määrän laskeminen

 • 00:00 : Ohje prosenttikertoimen käyttämiseen
 • 02:44 : Esimerkki lainan koron määrästä
 • 05:47 : Esimerkki yhtälön käyttämisestä prosenttilaskennassa

3. Muuttunut arvo

 • 00:00 : Ohje muuttuneen arvon laskemiseen
 • 03:49 : Esimerkki alennetun hinnan laskemisesta
 • 05:36 : Esimerkki hinan laskemisesta alennuksen ja hinnan noston jälkeen

4. Muutosprosentti ja prosenttiyksikkö

 • 00:00 : Ohje ja esimerkki muutosprosentin laskemiseen
 • 02:13 : Esimerkki takin hinan laskemisesta
 • 04:30 : Prosenttiyksikkö

5. Vertailuprosentti

 • 00:00 : Ohje ja esimerkki vertailuprosentin laskemiseksi
 • 03:00 : Esimerkki auton ja polkupyörän hintojen vertailusta

6. Liuokset

 • 00:00 : Seoksen pitoisuus ja esimerkki
 • 02:09 : Esimerkki: Kuinka paljon aineita pitää sekoittaa, jotta 5,5 prosenttista liusosta?
 • 04:34 : Hankalampi esimerkki: Kuinka paljon pitää lisätä vettä, jotta pitoisuus muuttuu 12 prosentista 7 prosenttiin?

7. Diagrammit

 • 00:00 : Pylväs- ja viivadiagrammin tulkinta

8. Diagrammien piirtäminen

 • 00:00 : Esimerkki pylväsdiagrammin piirtämisestä
 • 03:08 : Esimerkki viivadiagrammin piirtämisestä
 • 05:46 : Esimerkki sektoridiagrammin piirtämisestä

9. Lisää diagrammeista

 • 00:00 : Frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi
 • 02:17 : Esimerkki sähköntuotannon jakautumisesta

10. Tunnuslukuja

 • 00:00 : Keskiarvo
 • 01:54 : Tunnusluvut: Tyyppiarvo eli moodi, mediaani, vaihteluväli ja hajonta

11. Klassinen todennäköisyys

 • 00:00 : Klassinen todennäköisyys
 • 03:30 : Esimerkki korttipakkaan liittyvästä todennäköisyydestä

12. Lukumäärän laskeminen

 • 00:00 : Lukumäärän laskeminen
 • 01:20 : Esimerkki: Asukokonaisuuksien lukumäärä
 • 02:51 : Esimerkki: Kuinka monella tavalla voi asettua jonoon?
 • 05:58 : Esimerkki: Kuinka monta kahden hengen ryhmää?

13. Tilastollinen todennäköisyys

 • 00:00 : Esimerkki tilastollisesta todennäköisyydestä
 • valitettavasti ääni videossa on heikko

Comments are closed.