Hapot, emäkset ja neutralointi

Noin 40 minuutin aikana käydään läpi happamat ja emäksiset aineet, hapot ja emäkset sekä niiden valmistus ja neutralointi.