Kemia 8

  1. Hapan, neutraali ja emäksinen

2. Hapot ja emäkset

3. Neutraloituminen

4. Oksidin liukeneminen veteen

5. Ilmakehän kaasut

6. Veden puhdistaminen

7. Metallien ominaisuudet

8. Sähkökemiallinen jännitesarja

9. Sähkökemiallinen pari

10. Elektrolyysi

Comments are closed.