Matematiikka: 3.kurssi – Luvuista kirjaimiin

7. luokan matematiikan kolmannessa kurssissa siirrytään luvuista kirjaimiin ja opetellaan yhtälöiden ratkaisun perusteet.

1. Luku- ja kuviojonot

 • 00:00 : Lukujonon muodostaminen kuvioista
 • 01:30 : Esimerkki lukujonosta taulukoinnin avulla
 • 06:25 : Lukujonon seuraavan jäsenen määrittäminen

2. Riippuvuus lausekkeena

 • 00:00 : Esimerkki neliön piirin lausekkeesta
 • 02:46 : Esimerkki auton renkaiden lukumäärän lausekkeesta
 • 04:46 : Lausekkeen määrittäminen taulukon avulla

3. Lausekkeen arvo

 • 00:00 : Lausekkeen arvon laskeminen
 • 03:48 : Esimerkki kolmion piirin lausekkeesta ja arvosta

4. Kirjainlaskenta

 • 00:00 : Kirjainesimerkki hedelmien määrästä
 • 03:54 : Esimerkki kuvion pinta-alan laskemisesta
 • 06:24 : Esimerkki tilavuuden laskemisesta

5. Kirjainlaskennan perusteet

 • 00:00 : Termin osat: kerroin ja kirjainosa
 • 01:40 : Esimerkki termin osista
 • 03:52 : Esimerkki termien yhdistämisestä

6. Vaakaongelmia

 • 00:00 : Vaakaongelmien idea ja yhteys yhtälöön
 • 02:21 : Esimerkki yhtälön muodostamisesta vaa’asta
 • 03:37 : Esimerkki tuntemattoman punnuksen massan selvittämisestä vaa’an avulla

7. Yhtälön ratkaiseminen

 • 00:00 : Toteuttaako luku yhtälön
 • 02:51 : Päättele yhtälön ratkaisu
 • 03:50 : Yhtälön ratkaisu vaa’an avulla

8. Yhtälö vähentämällä ja jakamalla

 • 00:00 : Esimerkki yhtälön ratkaisemisesta vähentämällä
 • 01:54 : Esimerkki yhtälön ratkaisemisesta jakamalla
 • 03:58 : Esimerkkejä yhtälön ratkaisemisesta 6x + 2 = 20 ja 7x + 4 = 3x + 16

9. Yhtälö kertomalla

 • 00:00 : Yhtälön ratkaiseminen kertomalla
 • 02:16 : Esimerkki yhtälön muodostamisesta ja ratkaisemisesta

10. Yhtälöongelmia- ja harjoituksia

 • 00:00 : Esimerkki millä arvolla lausekkeet saavat saman arvon
 • 06:04 : Esimerkki1 sanallisesta tehtävästä: kahden hengen rahamäärä
 • 09:15 : Esimerkki2 sanallisesta tehtävästä: kolmen hengen iät

Comments are closed.