Matematiikka: 8. kurssi – Funktio ja yhtälöparit

1. Funktio:

 • 00:00 : Funktion käsite ja merkintä: Funktion nimi, muuttuja ja lauseke
 • 02:30 : Esimerkkejä funktion muodostamisesta sanallisesta ohjeesta

2. Funktion ja muuuttujan arvon laskeminen:

 • 00:00 : Funktion arvon laskeminen
 • 02:19 : Muuttujan arvon laskeminen
 • 05:32 : Esimerkki sanallisesta tehtävästä

3. Funktion kuvaajan piirtäminen:

 • 00:00 : Esimerkki funktion f(x) = 2x – 3 piirtämisestä koordinaatistoon
 • 03:28 : Esimerkki toisen asteen fukntion piirtämisestä

4. Kuvaajan tulkitseminen

 • 00:00 : Funktion arvon ja muuttujan arvon lukeminen kuvaajalta
 • 03:38 : Funktion nollakohta ja kuvaajan tulkitseminen

5. Funktion kulku

 • 00:00 : Funktion kulku eli milloin kasvava tai vähenevä
 • 03:14 : Funktion suurin ja pienin arvo tietyllä välillä

6. Polynomien kertaus

 • 00:00 : Polynomien summan ja erotuksen sieventäminen
 • 03:46 : Esimerkki kolmion piirin ja pinta-alan lausekkeen sieventämisestä
 • Kohdassa 7:59 unohtuu x luvun 12 perästä pois eli 2x kertaa 6 on oikeasti 12x.

7. Kahden muuttujan yhtälö ja yhtälöpari

 • 00:00 : Kahden muuttujan yhtälö ja yhtälöpari
 • 04:48 : Yhtälöparin kirjoittaminen
 • 05:48 : x:n ja y: ratkaiseminen yhtälöstä 3x – 9y = 18

8. Yhtälöparin ratkaiseminen piirtämällä eli graafisesti

 • 00:00 : Esimerkki yhtöparin ratkaisemisesta piirtämällä eli graafisesti
 • 05:26 : Hankalampi esimerkki yhtälöparin ratkaisemisesta piirtämällä

9. Sijoitusmenetelmä

 • 00:00 : Esimerkki yhtälöparin ratkaisemisesta sijoitusmenetelmällä
 • 04:00 : Toinen esimerkki yhtälöparin ratkaisemisesta sijoitusmenetelmällä

10. Yhteenlaskumenetelmä

 • 00:00 : Esimerkki yhtälöparin ratkaisemisesta yhteenlaskumenetelmälllä
 • 04:34 : Toinen esimerkki yhteenlaskumenetelmästä

11. Yhtälöparien sanallisia tehtäviä

 • 00:00 : Esimerkki yhtälöparin muodostamisesta ja ratkaisemisesta sanallisen ohjeen pohjalta
 • 03:38 : Esimerkki sanallisen tehtävän ratkaisemisesta yhtälöparin avulla

Comments are closed.